Puddingen

Hvorfor kan ikke produktet inneholde det vi nordmenn er vant til og kjenner til, som f.eks torsk, skrei og sei… Tilsette 61% skittfisk/kvitlaks frister faktisk ikke.